• Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

 • Obiectivul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este acela de implementare a masurilor integrate pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupuri vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invatamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invatamantul preuniversitar din unitati scolare defavorizate.

  Axa prioritară 6: Educație și competențe

  Beneficiar: COMUNA TĂTĂRĂŞTI, JUDEȚUL BACĂU

  Contract nr.: POCU/74/6/18/106906

  Valoarea totală:  5.534.932,08 LEI.

  Parteneri:

  Partener 1: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNII DE SUS, COM. TĂTĂRĂȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  Partener 2: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBASCA, COM. CORBASCA,  JUDEȚUL BACĂU

  Partener 3: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PARAVA, COM. PARAVA, JUDEȚUL BACĂU

  Partener 4: ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ, STR. 9 MAI, NR. 23, JUDEȚUL BACĂU

  Proiect finațat de Uniune Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

   

  Proiectul va genera un efect pozitiv intrucat prevede interventii de educatie care vor genera pe termen mediu imbunatatirea calitatii vietii tuturor membrilor grupului tinta, iar pe termen lung dezvoltarea comunitatilor din care acestia fac parte, a societatii si a tarii in general.

  Aceste efecte pozitive sunt generate prin:

  - prevenirea si diminuarea abandonului scolar, reducerea analfabetismului in special in cadrul grupurilor vulnerabile;

  - derularea de activitati pentru anteprescolari si prescolari ce vizeaza crerea unui cadru adecvat de dezvoltare a copiilor si de familiarizare a acestora cu sistemul de invatamant in vederea cresterii si mentinerii interesului pentru scoala;

  - derularea programelor tip scoala dupa scoala ce urmaresc reducerea analfabetismului functional in randul elevilor, imbunatatirea rezultatelor scolare, dobandirea competenetelor de baza;

  - cresterea nivelului de educatie a tinerilor si adultilor, reintegrarea in sistemul de invatamant a acestora prin programe de a doua sansa, ceea ce va creste sansele de calificare ulterioara si de angajare pe locuri de munca mai bine remunerate;

  - informarea/ consilierea/ educarea/ mentoratul parintilor anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor ce urmeaza programul scoala dupa scoala in vederea constientizarii de catre acestia a importantei educatiei in viata copiilor de azi, adultilor de maine;

  - formarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic/de sprijin din scolile vizate de proiect, cu scopul de a imbunatati actul educational.

   

  Obiectivele Specifice

  - Includere a 180 copii in programul „Gradinita prietenoasa”

  - 9 workshop-uri de educatie parentala si mentorat pentru 180 parinti ai copiilor prescolari din grupul tinta

  - Organizarea a 9 ateliere de lucru pentru copiii de gradinita insotiti de parintii acestora

  - 432 elevi participanti in programe de tip scoala dupa scoala

  - 3 activitati extracurriculare (ateliere de lucru pentru promovarea nediscriminarii, desegregarii scolare si cresterii stimei de sine)

  - Organizarea a 2 tipuri de ateliere educative: educatie prin sport sau arta

  - Informarea si consilierea scolara pentru 432 elevi si 432 parinti

  - 89 Persoane integrate in programe de tip a 2a sansa

  - Derularea de programe de consiliere si orietare scolara pentru participantii la a 2a sansa (89 adulti de 25-64 ani)

  - Organizarea de 3 workshop-uri tematice privind incluziunea sociala si nediscriminarea participantilor la programe tip “a 2-a sansa”

  - Organizarea anuala a cate unui workshop educativ pentru anteprescolari si parintii acestora

  - Acordarea de subventii copiilor / tinerilor / adultilor din programele gradinita prietenoasa, scoala dupa scoala si a doua sansa (701 persoane)

  - Acordarea de sprijin material membrilor grupului tinta participanti la programele gradinita prietenoasa, scoala dupa scoala si a doua sansa (701 persoane)

  - Modernizarea spatiilor pentru educatie

  - Crearea si implementarea unei platforme pentru colaborarea personalului didactic membri ai grupului tinta, cu alti specialisti

  - Participarea cadrelor din educatie, membri ai grupului tinta, la retele de mentorat si sprijin profesional (82 persoane)

  - Participarea si sprijinirea a 82 cadre din invatamant, membri ai grupului tinta, la programe de formare si dobandire de competente acreditate

  - Incheierea de parteneriate locale pentru educatie, ocupare si sustenabilitate

  - Incheierea de parteneriate locale pentru schimb de experienta si bune practici in invatamant

  - Monitorizarea, implementarea proiectului si derularea achizitiilor (36 luni)

  - Informare si publicitate pentru activitatile proiectului (36 luni)

  - Identificarea si selectia grupului tinta.

 • Comunicat de Presa Lansare Proiect-page-001

  Comunicat de Presa Lansare Proiect-page-002

  Comunicat de Presa Lansare Proiect-page-003

 •