• ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ, este o organizație non guvernamentală formată din asocierea unor membri cu experiență și o formare profesională foarte bună.

  În cei 13 ani de la înființare am desfășurat campanii de informare și conștientizare a populației promovând și susținâd valorile europene și incluziunea socială, desfășurând activități în domenii de interes public general cât și al unor colectivități.

 • Principala misiune a ASOCIAȚIEI PENTRU O EUROPĂ UNITĂ este de a promova și susține incluziunea socială, de a garanta și proteja drepturile copiilor, familiilor cât și a comunității lor prin parteneriate credibile, trasparente și eficiente cu instituțiile publice.

  De asemenea dorim să promovăm și să susținem o societate bazată pe libertate și responsabiliate, susținând valorile europene, asigurând respectarea celor patru libertăți fundamentale consacrate în UE (libera circulație a persoanelor, libera circulație a mărfurilor, libera circulație a serviciilor și libera circulație a capitalurilor),

  Pe lângă aceste activități principale Organizația are o experiență vastă în lucrul cu cetățenii de diverse etnii obținuta în urma participării, de la înființare și până în prezent cu un număr de aproximativ 300 de voluntari la fiecare scrutin electoral în calitate de observatori independenți și apolitici în vederea asigurării procesului democratic al desfășurării alegerilor electorale și a respectării drepturilor minorităților în cadrul procesului electoral. În urma acestor activități membrii organizației și-au perfecționat capacitatea organizatorică și au dobândit o importantă experiență în lucrul cu cetățenii de diverse etnii din diverse comunități rurale.

  • Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, traininguri, workshop-uri, conferinte, simpozioane, sesiuni stiintifice, mese rotunde, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice.
  • Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice precum si în alte domenii de interes general ce privesc viata publica.
  • Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate si programe privind dezvoltarea regionala.
  • Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.
  • Schimbul de idei si informatii intre membrii societatii.
  • Sprijinirea si promovarea tinerilor, scaderea procentului de somaj in randul tinerilor, lupta impotriva marginalizarii si saraciei, activitatile fizice si sportul ca instrument de promovare a unui stil de viata sanatos, includerea sociala si participarea activa, provocari legate de mediu si schimbari ale climei, cat si activitati cu privire la creativitate si antreprenoriat.
  • Realizarea de traininguri pentru managerii IMM-urilor, in vederea acumulari cunostintelor si capacitatii tehnice necesare supravietuirii pe piata europeana.
  • Crearea unei retele de informare europeana intre asociatiile si fundatiile ce au ca principal obiect de activitate integrarea europeana.
  • Promovarea si incurajarea voluntariatului
  • Actiuni pentru cresterea vizibilitatii UE in Romania. Actiuni de promovare a politicilor de mediu in conformitate cu politicile de mediu promovate de Uniunea Europeana precum si actiuni de implementare si sustinere a tuturor masurilor de reciclare, conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, aplicarea efectivă a legislaţiei comunitare de mediu, minimizarea riscurilor la adresa sănătăţii şi mediului rezultate din utilizarea pesticidelor;
  • Intarirea colaborarii cu societatea civila.
  • Activitati ce au ca obiect principal minoritatile.
  • Promovarea participarii cetatenilor si a ONG-urilor la toate aspectele vietii publice.
  • Derularea in mediul rural a unor campanii de informare in legatura cu procesul de aderare si programele cu finantare externa. Pregătirea modulelor de predare şi învăţare a meşteşugurilor tradiţionale, de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural şi utilizare TIC. Organizarea de workshop-uri pentru grupul ţinta în vederea promovării meşteşugurilor tradiţionale. Formarea profesională a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, seminarii regionale;
  • obiective asociatia pentru o europa unitaPromovarea democratiei si a drepturilor omului;
  • Promovarea egalitatii de sanse la angajare pentru grupurile vulnerabile cum ar fi somerii tineri, somerii de lunga durata, femeile aflate in situatii deosebite si promovarea incluziunii sociale a grupurilor sociale cu risc mare de excludere de pe piata muncii, programe care vizează să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune, să îmbunătăţească sănătatea, siguranţa şi calitatea mediilor de lucru;
  • Imbunătăţirea mediului social prin programe care vizează să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune, să îmbunătăţească sănătatea, siguranţa şi calitatea mediilor de lucru, să asigure persoanelor care se deplasează în alte ţări accesul la prestaţii sociale, să promoveze cercetarea, limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice şi la compuşi chimici sau biologici care ar putea dăuna sănătăţii, precum şi finanţarea dezvoltării economiilor zonelor mai sărace ale UE;
  • Sprijinirea in rezolvarea problemelor cetatenilor, pentru urmatoarele grupuri tinta: persoane dependente de droguri sau persoane cu risc de a deveni dependente de droguri, alcool, persoane cu dizabilitati, minoritati si minoritati etnice, bolnavi incurabili, persoane varstnice; toate actiunile propuse vor avea drept scop diminuarea discrepantelor in vederea obtinerii egalitatii de tratament pentru toti, simultan cu pastrarea respectului de sine si a demnitatii;
  • Activitati destinate tinerilor: acordarea de consiliere pentru orientare profesionala, promovarea voluntariatului, stimularea asociativitatii tinerilor, dezvoltarea de parteneriate si implicarea tinerilor in viata comunitatii, cresterea consumului cultural la tineri, informarea si educarea cu privire la valorile nationale, la valorile UE, protectia mediului si incurajarea sportului si turismului pentru tineri, promovarea, sustinerea si recompensarea tinerelor talente;
  • Promovarea democratiei prin: activitati in domeniul drepturilor omului, educatie civica, lupta anticoruptie;
  • Furnizor de formare profesionala si desfasurarea de cursuri de formare profesionala;
  • Imbunatatirea relatiilor interetnice si interrasiale;
  • Programe pentru incurajarea folosirii energiei regenerabile si desfasurare a actiunilor si masurilor de mediu europene privind asigurarea unui climat planetar sanatos si sigur;
  • Prevenirea excluziunii sociale, abuzurilor suferite de copii, femei, personae cu dizabilitati, batrani si minoritati.
  • Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative.

 • Echipa Asociatie Pentru O Europa Unita:

  Presedinte: Irina Anghelina

  Vicepresedinte: Marin Badea

  Secretar General:

  Membrii: Niky- Liviu Vrabie

  Liviu- Claudiu Doros

   

 • raport-2016-final-prima-pagina-page-001

  Raport

  Raport 2017

  Raport 2018