• header-proiect

  Obiectivul general al Fondului ONG in Romania este “Consolidarea dezvoltarii societatii civile si cresterea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare sustenabila” si va contribui la obiectivele generale ale granturilor Spatiului Economic European (SEE) si norvegiene 2009 – 2014, de a reduce disparitatile economice si sociale in Spatiul Economic European si de a intari relatiile bilaterale intre Romania si statele donatoare – Islanda, Liechtenstein si Norvegia.
  Operatorul Fondului ONG in Romania este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, impreuna cu partenerii sai, Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi.
  Sustinerea societatii civile se numara printre prioritatile cheie ale granturilor Spatiului Economic European (SEE) si norvegiene 2009 – 2014, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia, asa cum se precizeaza in Memorandum-ul de Intelegere privind implementarea acestui mecanism de finantare.
  Programul va contribui la o mai bună guvernare în România prin încurajarea participării active a cetățenilor, printr-o implicare sporită şi eficace a ONG-urilor în dezbaterea pe marginea politicilor publice și prin măsuri specifice precum cele care vizează corupția și statul de drept. Mai mult de o treime din suma alocată pentru granturi acoperă domeniile esenţiale de finanţare privind democrația, drepturile omului, transparența și buna guvernare, democrația participativă, combaterea rasismului și xenofobiei, anti-discriminarea, inegalitățile sociale, sărăcia și excluziunea (inclusiv în zonele rurale), egalitatea de gen, violență bazată pe gen. În acord cu Memorandumul de Înțelegere pentru România, Programul se va adresa nevoilor specifice ale grupurilor minoritare, în mod special a populației de etnie romă, prin combaterea excluziunii sociale și promovarea implicării comunitare care generează soluții la problemele comunităţii. Mai mult de 20% din alocarea Programului este dedicată furnizării de servicii sociale și de bază grupurilor vulnerabile, iar o importantă alocare financiară este, de asemenea, prevăzută pentru domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice. Peste 10% din fonduri sunt alocate pentru proiecte adresate copiilor și tinerilor.
  O alocare financiară separată este destinată activităților care combat discursul instigator la ură, domeniu care prezintă un interes special pentru Program.
  În cadrul Programului sunt încurajate relațiile bilaterale cu statele donatoare cu scopul de a facilita relaționarea și colaborarea cu entități din statele donatoare, accesul la cunoaștere şi schimb de experiență.
  Resursele disponibile sunt alocate pe cinci componente, dupa cum urmeaza:
  - Componenta 1: IMPLICARE
  - Componenta 2: JUSTITIE SOCIALA
  - Componenta 3: DEZVOLTARE DURABILA
  - Componenta 4: SERVICII SOCIALE SI DE BAZA
  - Componenta 5: DEZVOLTAREA CAPACITATII ONG-urilor. RETELE SI COALITII

  În contextul acestei Componente, prin justiție socială înțelegem un ansamblu de măsuri care să asigure incluziunea și accesul egal al tuturor persoanelor la resurse, bunuri și servicii.
  În egală măsură, justiția socială promovează creșterea abilităților și stimularea persoanelor pentru aparticipa activ la viața economică, socială și culturală.
  Prezentul Apel pentru Cereri de finanțare se adresează în mod particular grupurilor vulnerabile, care au venituri limitate insuficiente pentru a-și acoperi nevoile zilnice, ca urmare a lipsei locului de muncă, stării de sănătate precare, accesului limitat la asigurări sociale sau de sănătate, vârstei înaintate, etc.
  În 2012, conform Institutului European de Statistică Eurostat, România ocupă al doilea loc în rândul celor mai vulnerabile țări din Uniunea Europeană cu privire la numărul de persoane cu risc de sărăcie extremă sau persoane care trăiesc la limita sărăciei.
  Inegalitățile întâlnite se datorează în principal constrângerilor economice, cum sunt lipsa locurilor de muncă sau venitul mic obţinut prin muncă.
  Pentru a răspunde acestor provocări este necesară o atenție sporită creșterii accesului la educație pentru copii și tineri.
  Sărăcia este însă transmisă de la o generație la alta, accesul la educație fiind condiție necesară nu și suficientă pentru a depăși nevoile familiilor sărace.
  Obiectivul general al Componentei JUSTIȚIE SOCIALĂ este de a contribui la combaterea excluziunii sociale și reducerea disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.
  Componenta vizează în special acțiuni care demonstrează rezultate măsurabile în ceea ce privește combaterea sărăciei și a inegalităților sociale.
  Obiectivul specific al Subcomponentei 2.1. Dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice este de a contribui pe termen mediu şi lung la dezvoltarea comunităţilor interetnice dezavantajate şi la îmbunătăţirea situaţiei populaţiei de etnie romă.

   

   

  footer-proiect

 • header-proiect

  Echipa proiect
  Manager proiect – Vasi Onisei
  Asistent manager – Irina Anghelina
  Responsabil financiar – Danile Saviuc
  Consilier juridic – Costel Dunava
  Rresponsabil mass-media  – Irina Colbu
  Responsabil monitorizare – Nicolae Zaharia
  Responsabil logistica partener – Lenuta Dorica
  Secretara – Mihaela Irimia

  footer-proiect

   

 • header-proiect

  ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ în parteneriat cu Comuna Corbasca și-a propus ca în perioada, mai 2014 – aprilie 2016 să instruiască un număr de 50 de copii și tineri în deprinderea tehnicilor instrumentale și împreună cu alți instrumentiști cu experiență din comunitate să reînviem tradiția “Fanfarei de la Băcioiu”.
  Lăutaria, cea mai cunoscută și mai admirată meserie tradițională a romilor încă din cele mai vechi timpuri aducea un venit practicanților acesteia. În trecut, în fiecare familie de romi din satul Băcioiu exista cel puțin un copil care învață să cânte la un instrument muzical.
  În prezent această tradiție care reprezenta și principala sursă de venit s-a pierdut, în familiile rome existând din ce în ce mai puțini practicanți ai acesteia, aspect care duce la pierderea identitații lor.
  De asemenea, reinființarea “Fanfarei de la Bacioiu” va asigura liantul dintre cele două etnii existente la nivelul comunității cât și o colaborare mult mai eficientă.

  Obiectiv general
  • Reînvierea tradițiilor culturale rome prin diferite activități specifice în vederea dezvoltării relațiilor interetnice cât și a situației sociale și economice a populației de etnie romă din comuna Corbasca, județul Bacău.

  Obiective specifice
  • Reînființarea “Fanfarei de la Băcioiu”;
  • Reînvierea tradiției în familiile române de etnie romă;
  • Instruirea tinerilor muzicanți în vederea obținerii unei minime culturi muzicale;
  • Asigurarea promovării “Fanfarei de la Băcioiu” prin internet și mass media;

  Beneficiarii
  Grupul țintă: copii și tinerii de etnie romă.
  Beneficiari direcți: 50 copii și tineri și minimum 108 adulți de etnie romă și română.
  Beneficiari indirecți: întreaga comunitate.

  Rezultate așteptate:
  • copii și tineri instruiți;
  • înfințarea și promovarea “Fanfarei de la Băcioiu”;
  • reînvierea tradițiilor;
  • promovarea cetățeniei active;
  • incluziunea socială;
  • dezvoltarea comunității interetnice;
  • Proiectul răspunde nevoilor beneficiarilor direcți din Comuna Corbasca, Județul Bacău, venind în sprijinul copiilor și tinerilor care doresc să cunoască tainele muzicii.

   

  footer-proiect

   

 • header-proiect

  Miercuri, 13.08.2014, a avut loc lansarea proiectului: „Renașterea tradițiilor culturale rome – calea spre dezvoltare armonioasă a comunității locale”, finanțat în cadrul mecanismului financiar al SEE 2009-2014 prin programul Fondul ONG în România încadrându-se în ariile tematice ale Componentei 2 Justiție Socială, Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunităților rurale interetnice. Asociatia Pentru o Europă Unită în parteneriat cu Consiliul Local Corbasca și-a propus ca în perioada mai 2014 – aprilie 2016 să instruiască un număr de 50 de copii și tineri în deprinderea tehnicilor instrumentale si împreună cu alți instrumentiști cu experiență din comunitate să reînființăm “Fanfara de la Băcioiu”.LANSARE PROIECT
  Obiectivul acestiu proiect constă în reînvierea tradițiilor culturale rome prin diferite activități specifice în vederea dezvoltării relațiilor interetnice cât și a situației sociale și economice a populației de etnie romă din comuna Corbasca, județul Bacău.
  La lansarea de proiect au participat membrii echipei de management, primarul Comunei Corbasca, Ciubotaru Vasilică, împreună cu viceprimarul, Pușcașu Nicușor, cât și reprezentanți ai presei locale.

   

   

   

  Lansare proiect în comunitate

  Proiectul “Renașterea tradițiilor culturale rome- calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale” a fost lansat la Corbasca duminică 31 August 2014. Este un proiect finanțat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.
  Proiectul este implementat la nivelul regiunii Nord-Est, începând cu luna mai 2014 ( până în aprilie 2016) , de către Asociația pentru o Europă Unită în parteneriat cu Comuna Corbasca.
  Prin acest proiect se dorește reînvierea tradiției „Fanfarei de la Băcioiu”. Acest lucru v-a fi posibil prin instruirea unui număr de 50 de copii și tineri pentru deprinderea tehnicilor instrumentale și împreună cu alți instrumentiști cu experiență din comunitate să ne atingem scopul.DSC01062EDIT
  Muzica lautarească este interpretata de lăutarii romi, care sunt majoritari, dar și de lăutari români.
  Termenul de lăutar provine de la lauta și s-a perpetuat din generație în generație ca o meserie de familie.
  Dupa cum susțin partenerii noștrii: „Avem talent, avem copii, avem instrumente, doar inițiativa lipsea și acum datorită Asociației pentru o Europă Unită există și acestă inițiativă ce v-a produce o fanfară” a declarat viceprimarul comunei Corbasca, Pușcașu Nicușor. DSC01025EDIT

   

   

   

  Selecția copiilor și tinerilor din “Fanfara de la Băcioiu”

  DSC01787Activitatea de selecție a copiilor și tinerilor, beneficiarii proiectului “Renașterea tradițiilor culturale rome – calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității” s-a desfășurat în două etape în toate satele din Comuna Corbasca. Prin discuțiile “door to door” cu membrii comunității cât și autoritățile locale, voluntarii Asociației pentru o Europă Unită au reușit să trezească un mare interes cu privire la activitatea principal a proiectului, și anume  reînființarea “Fanfarei de la Bacioiu”.

  DSC01512Prezența profesorului de muzică la ei în școală i-a încantat pe copii, având în vedere că acolo nu exista profesor titular care să predea muzică.

  Prima etapă s-a desfășurat în condiții foarte bune, am reușit să distribuim pliantele și să informăm întreaga comunitate care ne-a primit cu foarte mult optimism și entuziasm.

  IMG_8558Etapa a doua a fost reprezentată de selecția propiu-zisă a grupului țintă.

  poza (1)Sâmbată, 27 septembrie în prezența a peste 100 de copii și tineri a avut loc selecția grupului țintă. În fața unei comisii formate dintr-un profesor de muzică, membrii echipei de management și reprezentantul administrației locale, tinerii au fost testați în ceea ce privește talentul lor muzical, fiecare exprimându-și dorința de a învata să cânte la câte un instrument, cum ar fi: saxofon, trompetă, clarinet și tobe.IMG_8636

  Urmând astfel ca cei selectați să fie împărțiți în două grupe, care ulterior vor participe la cursurile de muzică.

  Workshop 1

  In cursul derularii primului workshop din luna octombrie cei 50 de copii si tineri au fost indrumati sa-si descopere creativitatea interioara intr-un mod eficient si distractiv. Am desena pentru a invata sa ne cunoastem mai bine. La finalul fiecare copil a avut o plansa a lui cu mesaje si un colaj facut din fotografiile de la etapa de selectie a proiectului, urmand ca plansa sa fie completata cu poze din timpul orelor de muzica.DSC02911 DSC02919 DSC02920 DSC02927 DSC03009 DSC03029 IMG_0138 IMG_0149 IMG_0186

  Workshop 2 

  In cadrul acestui workshop din luna noiembrie copii au fost indrumati sa invete arta improvizatiei si mimatului, astfel deprinzand sa fie mai creativi si sa isi solicite cunostintele si indeletnicirile actoricesti deasemenea.

  DSC01825 DSC02010 DSC02101 DSC02159

  Workshop 3

  Cu prilejul sarbatorilor de iarna cei mici au incercat sa ne bucure cu cele invatat in cadrul orelor de muzica, pregatind o serbare in care ne-au incantat auzul cu cateva note muzicale, poezii si scenete.
  Dariurea a fost de ambele parti, iar cei mici au fost incantati sa il primeasca in jurul lor pe Mos Craciun si fiecare, care mai de care, au vrut sa prezinte ceea ce au invatat ei pana acum in cardul orelor de deprindere a tehnicilor instrumentale.

  DSC02312 DSC02467 DSC02471 DSC02477 DSC024131 DSC024191 DSC024261 S1100018

  Workshop 4

  Incepand cu luna ianuarie, am demara in cadrul acestor workshop-uri cateva ateliere de creatie in care vom realiza cele mai ingenioase jucarii si accesorii. Startul a fost dat de tehnica decupajului, prin care am realizat cele mai ingenioase rame foto . Vor urma si alte ateliere in cadrul careia copii vir folosi materiale textile, hartie si materiale reciclabile, pe care le vor decupa, asambla si modela dupa propria imaginatie si dorinta.

  DSC03126 DSC03136 DSC03148 DSC03155 DSC03159 DSC03174 DSC03240 DSC03278 DSC03282 IMG_0228 IMG_0231 IMG_0239 IMG_0246

  Workshop 5

  Workshop-ul lunii februarie a continuat in cadrul atelierul de creatie prin realizarea de felicitari si martisoare pe care copii le vor darui persoanelor dragi ca simbol al dragostei si al puritatii, dar si ca vestire a sosirii primaverii.

  Workshop 6

  In cadrul acestui work-shop am realizat felicitari pentru mame cu ocazia zilei de 8Martie, dupa propria dorinta si imaginatie.
  Copii au decupat si au realizat aceste felicitari dupa placul lor si ceea ce a iesit a fost cu adevarat extraordinar.

  DSC03035DSC03036DSC03058DSC03070DSC03078IMG_0189IMG_0192IMG_0198
  ORA DE MUZICA
  In data de 27.03.2015 am avut placerea de a participa la una din orele de muzica, pentru formarea copiilor din cadrul proiectului, unde acestia ne-au prezentat primul cantec de fanfara invatat si au promis ca data viitoare ne vor incata cu un repertoriu mai bogat.
  DSC03290 DSC03297 DSC03303 DSC03308 DSC03323 DSC03342 DSC03344 DSC03359 DSC03369
  DSC03286
  Workshop 7
  Asociatia pentru o Europa Unita a organizat workshop-ul lunii aprilie cu tema “Ziua International a Romilor”, sarbatorita in fiecare an pe 8 aprilie. Scopul unei astfel de zile este acela de a atrage atentia societatii asupra problemelor intampinate de etnia roma. Pe 8 aprilie, in toate tarile lumii au loc seminarii, festivaluri sau actiuni umanitare. Workshop-ul Asociatiei pentru o Europa Unita a fost perceput de comunitatea din Bacioiu, invitata in numar mare, ca un spectacol de exceptie. Elevii prinsi in proiectul de reinfiintare a Fanfarei de la Bacioiu, “Renasterea traditiilor culturale rome, calea spre dezvoltarea armonioasa a comunitatii locale”, derulat de Asociatia pentru o Europa Unita in parteneriat cu Fondul ONG, au prezentat invitatilor lor o melodie draga comunitatii, invatata pe parcursul orelor de muzica desfasurate in cadrul proiectului. La acest workshop, Asociatia a invitat atat ceilalti elevi ai scolii generale Bacioiu, cat si pe parintii acestora, intreaga comunitate din Bacioiu si reprezentanti ai comunitatii locale. In cadrul workshop-ului elevii invitati au avut si ei un moment artistic reprezentat de scenete ce reflecta istoria nomada a romilor, cantece si dansuri specifice etniei. Intreaga comunitate, dar si ceilalti invitati participanti la specatacolul din cadrul workshop-ului, au fost foarte impresionati de melodia interpretata de viitoarea Fanfara de la Bacioiu.
  DSC03492 DSC03523 DSC03525 DSC03531 DSC03571 DSC03576 DSC03577 DSC03606
  Workshop 8

  In luna mai am desfasurat o activitate in aer liber cu copii, organizand un meci de fotbal si profitand de vremea frumoasa si facand o activitate foarte antrenanta si de socializare, intre copii si voluntarii asociatiei.

  Workshop 9
  Workshopul lunii iunie s-a desfasurat pentru a sarbatori Ziua Internationala a Copilului. Cu aceasta ocazie am organizat o mica serbare comunala, spre bucuria intregii comunitati. Aceasta a avut loc la Caminul Cultural al Comunei Corbasca unde copii implicati in cadrul proiectului renasterii Fanfarei de la Bacioiu, au sustinut un mic recital. La serbare au fost invitati si copii de la celelalte scoli din comuna care au sustinut, de asemenea, diferite momente artistice.
  DSC04405
  DSC04410
  DSC04406
  DSC04415
  Workshop 10
  In urma rezultatelor bune si a implicarii de care au dat dovada beneficiarii proiectului “Renașterea tradițiilor culturale rome calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale”, prin programul Fondului ONG în România derulat in perioada mai 2014-aprilie 2016 au plecat in luna august intr-un tur in judetul Bacau. Printre obiectivele turistice principale Tinerii “Fanfarei de la Bacioiu” au vizitat Salina Tirgu-Ocna – Minunea din adancul pamantului si Stațiunea Slănic Moldova- “Perla Moldovei”. Pe lângă activitatea de producţie, la Salina Târgu Ocna se desfăşoară şi activitatea de turism. Copii au vizitat actuala bază de agrement, amplasată la 240 m adâncime, oferă condiţii optime pentru: relaxare, mişcare pe terenurile de minifotbal, baschet, tenis de masă; tratarea afecţiunilor respiratorii. Mina oferă un minunat mijloc de purificare sufleteasca prin lăcaşul sfânt al biserici ortodoxe Sf. Varvara. Biserica “Sfanta Varvara” – amplasata la 240 m in subteran, singura biserica din Europa construita aproape integral din sare.
  11893929_1683528148533182_7449938339652392781_o11891459_1683528138533183_3270879901631108789_o11886164_1683528825199781_1121321707094637830_o11879180_1683528245199839_1605271487198383411_o11872231_1683528648533132_4179969779821177641_o11919109_1683528961866434_3605277136966471512_o11907766_1683528525199811_3015697893527295143_o11901453_1683528818533115_4967966236006290687_o11947720_1683528141866516_6064233298926040993_o11950374_1683528731866457_2890465911828879124_o11958325_1683528875199776_8529756488009593874_o11927829_1683532075199456_8309029465783120139_o
  Workshop 11
  In urma rezultatelor bune si a implicarii de care au dat dovada beneficiarii proiectului “Renașterea tradițiilor culturale rome calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale”, prin programul Fondului ONG în România derulat in perioada mai 2014-aprilie 2016 au plecat in luna august intr-un tur in judetul Bacau. Printre obiectivele turistice principale Tinerii “Fanfarei de la Bacioiu” au vizitat Salina Tirgu-Ocna – Minunea din adancul pamantului si Stațiunea Slănic Moldova- “Perla Moldovei”. Copii s-au bucurat de frumusetile Stațiunii Slănic Moldova renumita pentru zona Izvoarelor Minerale care impresioneaza atat prin peisajele deosebite cat si prin calitatile terapeutice, parcul din Slanic Moldova, o oaza de liniste si relaxare in mijlocul naturii, cheile si cascada Slanicului.
  11895151_1683702795182384_722383537752841218_o11953572_1683701801849150_8884786046741002513_o11952678_1683701858515811_4418891771576755128_o11951535_1683702515182412_7103914352402713092_o11934568_1683702895182374_5097721285535523012_o11896373_1683702878515709_3139646658064885762_o11907765_1683702531849077_7745162887458321721_o11930852_1683702945182369_2770955037177794274_o11893984_1683702335182430_5509279562388989977_o11892346_1683702791849051_792844619553416742_o11888625_1683702445182419_2952828294815114186_o11872176_1683702388515758_457856775327803191_o
  Inregistrare video si sedinta foto!
  In cadrul acestei intalniri de lucru, desfasurata intr-un cadru mai aparte, in mijlocul naturii, copii au avut parte de o sedinta foto si video pentru pregatirea materialelor de prezentare a “Fanfarei de la Bacioiu”.
  11225281_1694326584120005_5475496622612576895_o 11231285_1694326867453310_607934131216557132_o 12015080_1694326977453299_25697742279025690_o 12045267_1694326887453308_4352963610506027232_o 12045555_1694325827453414_5444977037358378844_o 12052373_1694326577453339_4991112261464316258_o 12068817_1694326594120004_3620955651388560107_o 12087749_1694326980786632_8865013375818993785_o 12094969_1694326760786654_3451247664693505409_o 12138474_1694326650786665_8940902455547931780_o
  Workshop 12
  Halloween-ul – sarbatoare specifica lumii occidentale, dar preluata si in alte tari, intre care si Romania – este de origine celtica, iar numele sau provine de la “All Hallows’ Even” – sarbatoarea crestina a tuturor sfintilor.Sarbatorit in noaptea de 31 octombrie, Halloween are ca simbol principal dovleacul sculptat. Specifica Halloween-ului este si deghizarea in diferite personaje. Ne-am gandit sa sarbatorim acest eveniment printr-un workshop de creatie si astfel am colorat si am sculptat masti si dovleci.12191383_1701065726779424_5412120602258634171_o10551556_1701065386779458_1234557458414961712_o12119973_1701064576779539_1821799995417658073_o11165089_1701064926779504_586012317658983718_o887539_1701065813446082_5735415991228636619_o12028752_1700298766856120_2858873408296875258_o12182520_1701065330112797_3571010047247548674_o 12182882_1701065676779429_7286951910248110300_o12185095_1701064930112837_194411898366095799_o12182989_1701065593446104_541857487662493734_o12183741_1701064703446193_2144756369692723514_o12184177_1701065586779438_159738985699296994_o12189197_1701065826779414_8320762432736403606_o 12194745_1701065706779426_2753180805868117905_o
  Workshop 13
  18 Decembrie – Ziua Minoritatilor Nationale
  965888_1714574835428513_5033656847732528393_o 10272649_1714574722095191_8174708430505034702_o 12374939_1714577052094958_194733365783973153_o 12375087_1714574718761858_3404856631760580919_o 12375087_1714577022094961_6058379848306151547_o 12401978_1714577015428295_6527062410162829155_o
  Serbare Inspectoratul Scolar Bacau
  1015960_1714573432095320_5877550937442572408_o 1540440_1714573708761959_9164459944356237428_o 12365909_1714573402095323_2081741285907287252_o 12365979_1714573202095343_7335434824863097517_o 12370668_1714573338761996_2768106067978932175_o 12371193_1714573215428675_1518450579317494509_o 12375049_1714573205428676_164526396795255378_o
  Etapa de selectie ONG “Fanfara de la Bacioiu”
  1962288_1714576068761723_5098867266048295239_o 10355496_1714576082095055_5392909187673316529_o 10648343_1714575812095082_1706433214771016883_o12370691_1714575815428415_4042363329039810151_o12339109_1714575972095066_7154002277555474919_o12370989_1714575988761731_4322839488261907538_o 12375164_1714575825428414_582750825808316374_o 12377897_1714575985428398_9160399481835935777_o
  Workshop 14
  Brainstorming”-ul este un instrument esenţial în procesul de facilitare a capacitării grupurilor. Scopul este de a pune bazele unei sesiuni de training care promovează participarea tuturor la luarea deciziilor. Deciziile care se iau în timpul şedinţei trebuie să fie importante şi să afecteze comunitatea în întregul său, sau grupul în întregul său.
  1 2 4 5 6
  Workshop 15
  In workshopul lunii ianuarie, echipa Asociatiei pentru o Europa Unita, impreuna cu membrii „Fanfarei de la Bacioiu” au desfasurat o activitate de brainstorming si un training pe tema abilitatilor de lucru in echipa. Am invatat ce este o echipa, rolul si responsabilitatile din cadrul echipei, cum luam decizii si cum mediem situatiile conflictuale si ca fiecare dintre ei are aceasi importanta ca si celalalt, astfel ca fanfara nu v-a functiona fara vreun membru. Fiind pe final de proiect am impartasit idei si cele mai frumoase momente petrecute pe parcursul acestui proiect. Fiecare dintre ei au pus pe hartie ceea ce a insemnat pentru ei acest proiect, momentele cele mai frumoase, cat si ce asteptari au pe viitor, cat si de ce vor sa continue impreuna „Fanfara de la Bacioiu”.
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Workshop 16
  In cadrul acestui work-shop am realizat felicitari pentru mame cu ocazia zilei de 8Martie, dupa propria imaginatie si ceea ce a iesit a fost cu adevarat extraordinar.
  1 2 3 4 page5 6 7
  Workshop 17
  In luna martie am desfasurat un atelier de creatie in cadrul caruia am realizat tablouri de prezentare a “Fanfarei de la Bacioiu”, iar copii au primit diplome pentru participarea la orele de muzica.
  1 2 3 4 5 6
  LANSARE FANFARA DE LA BACIOIU

  footer-proiect

   

 • header-proiect

  COMUNICAT DE PRESĂ

  BACĂU, 13. 08. 2014
  Lansare proiect : „Renașterea tradițiilor culturale rome calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale”, Contract nr. RO2013_C2.1_03, costul total eligibil estimat al proiectului este de 73.200 de euro.
  ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ în parteneriat cu Comuna Corbasca implementeaza proiectul „Renasterea traditiilor culturale rome calea spre dezvoltarea armonioasa a comunității locale” în perioada mai 2014- aprilie 2015.
  Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 luni și beneficiază de finanțare în cadrul mecanismului financiar al SEE 2009-2014 prin programul Fondului ONG în România încadrându-se în ariile tematice ale Componentei 2 Justiție Socială, Subcomponenta 2.1 Dezvoltarea comunităților rurale interetnice prin asigurarea participării active a ambelor etnii deoarece aceștia își doresc reînființarea simbolului comunității “Fanafara de la Băcioiu”.

  Obiectiv general: reînvierea tradițiilor culturale rome prin diferite activități specifice în vederea dezvoltării relațiilor interetnice cât și a situației sociale și economice a populației de etnie romă din comuna Corbasca, județul Bacău.

  Obiective specifice
  • Reînființarea “Fanfarei de la Băcioiu”;
  • Instruirea tinerilor muzicanți în vederea obținerii unei minime culturi muzicale;
  • Asigurarea promovării “Fanfarei de la Băcioiu” prin internet și mass media;
  Beneficiarii
  Grupul țintă: copii și tinerii de etnie romă. Beneficiari direcți: 50 copii și tineri și minimum 108 adulți de etnie romă și română. Beneficiari indirecți: întreaga comunitate.

  La Conferința de lansare a proiectului vor participa atât membrii Asociației cât și un reprezentant al partenerului.
  În cadrul conferinței ne propunem promovarea obiectivelor , rezultatelor și indicatorilor proiectului.

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

  BACĂU, 1.09.2014

  Lansare proiect în comunitate

  Proiectul “Renașterea tradițiilor culturale rome- calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale” a fost lansat la Corbasca duminică 31 August 2014. Este un proiect finanțat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.

  Proiectul este implementat la nivelul regiunii Nord-Est, începând cu luna mai 2014 ( până în aprilie 2016) , de către Asociația pentru o Europă Unită în parteneriat cu Comuna Corbasca.

  Prin acest proiect se dorește reînvierea tradiției „Fanfarei de la Băcioiu”. Acest lucru v-a fi posibil prin instruirea unui număr de 50 de copii și tineri pentru deprinderea tehnicilor instrumentale și împreună cu alți instrumentiști cu experiență din comunitate să ne atingem scopul.

  Muzica lautarească este interpretata de lăutarii romi, care sunt majoritari, dar și de lăutari români. Termenul de lăutar provine de la lauta și s-a perpetuat din generație în generație ca o meserie de familie.

  Dupa cum susțin partenerii noștrii: „Avem talent, avem copii, avem instrumente, doar inițiativa lipsea și acum datorită Asociației pentru o Europă Unită există și acestă inițiativă ce v-a produce o fanfară” a declarat viceprimarul comunei Corbasca, Pușcașu Nicușor.

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

  BACĂU, 29.09.2014

  Selecția copiilor și tinerilor din “Fanfara de la Băcioiu”

  Activitatea de selecție a copiilor și tinerilor, beneficiarii proiectului “Renașterea tradițiilor culturale rome – calea spre dezvoltarea armonioasă a comunității locale” s-a desfășurat în două etape în toate satele Comunei Corbasca. Prin discuțiile “door to door” cu membrii comunității cât și autoritățile locale, voluntarii Asociației pentru o Europă Unită au reușit să trezească un mare interes cu privire la activitatea principală a proiectului, și anume  reînființarea “Fanfarei de la Băcioiu.”

  De asemenea, copii au foarte încântați de prezența unui profesor de muzică la ei în școală, având în vedere că acolo nu există profesor titular care să predea muzică.

  Prima etapa s-a desfășurat în condiții foarte bune, distribuirea pliantele fiind reușită și astfel întreaga comunitate fiind informată.

  Etapa a două a fost reprezentată de selecția propiu-zisă a grupului țintă.

  Sâmbată, 27 septembrie în prezența a peste 100 de copii și tineri a avut loc selecția grupului țintă. În fața unei comisii formate dintr-un profesor de muzică, membrii echipei de management și reprezentantul administrației locale, tinerii au fost testați în ceea ce privește talentul lor muzical, fiecare exprimându-și dorința de a învata să cânte la câte un instrument, cum ar fi: saxofon, trompetă, clarinet și tobe.

  Urmând astfel ca cei selectați să fie împărțiți în două grupe, care ulterior vor participe la cursurile de muzică.

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

  BACAU, 21.05.2015

  Conferință de presă raport intermediar proiect: „Renașterea tradițiilor culturale rome – calea spre dezvoltare armonioasă a comunității locale”, Contract nr. RO2013_C2.1_03,  costul total eligibil estimat al proiectului este de 73.200 de euro.

  ASOCIAȚIA PENTRU O EUROPĂ UNITĂ, în parteneriat cu administrația locală a Comunei Corbasca, a început în luna mai 2014 implementarea proiectului „Renașterea tradițiilor culturale rome – calea spre dezvoltare armonioasă a comunității locale”, care se va incheia în luna aprilie 2016.

  Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 luni și beneficiază de finanțare în cadrul mecanismului financiar al SEE 2009-2014, prin programul Fondul ONG în România, încadrându-se în ariile tematice ale Componentei 2 – Justiție Socială, Subcomponenta 2.1 – “Dezvoltarea comunităților rurale interetnice prin asigurarea participării active a ambelor etnii” deoarece dorința comunității este reînființarea simbolului local, “Fanafara de la Băcioiu”.

  Obiectiv general: reînvierea tradițiilor culturale rome prin diferite activități specifice în vederea dezvoltării relațiilor interetnice, dar și a situației sociale și economice a populației de etnie romă din comuna Corbasca, județul Bacău.

  Obiective specifice

  • Reînființarea “Fanfarei de la Băcioiu”;
  • Instruirea tinerilor muzicanți în vederea obținerii unei minime culturi muzicale;
  • Asigurarea promovării “Fanfarei de la Băcioiu” prin internet și mass media;

  Beneficiarii

  Grupul țintă: copiii și tinerii de etnie romă. Beneficiari direcți: 50 copii și tineri și minimum 108 adulți de etnie romă și română. Beneficiari indirecți: întreaga comunitate.

  Rezultate atinse

  La jumătatea perioadei de implementare a proiectului au fost realizate următoarele obiective propuse: a fost lansat proiectul în comunitate; a fost promovată în comunitate și realizată preselecția celor 50 de copii și tineri din Băcioiu; au fost ținute lecțiile de muzică, conform programului stabilit, pentru ca beneficiarii direcți să fie inițiați în tehnicile muzicale ale instrumentelor pentru fanfară; copiii și tinerii implicați în proiect și-au îmbogățit repertoriul cu încă două melodii dragi comunității; beneficiarii direcți ai proiectului au participat lunar la ateliere cu diferite tematici care i-a ajutat să se cunoască mai bine, să se împrietenească și să le crească încrederea în proriile forțe.

  La Conferința intermediară a proiectului vor participa atât membrii Asociației, reprezentanți ai partenerului și ai Centrului de Resurse pentru Comunitățile de Romi – CRCR.

  În cadrul conferinței ne propunem informarea întregii comunități, prin intermediul mass-media, despre obiectivele realizate pânăîn prezent ale proiectului.

   

  footer-proiect

   

 •  

   

   

  DSC01817 DSC01819 DSC01831 DSC01976 DSC01980 DSC01985 DSC01986 DSC02005 DSC02007